Αγώνας «ΠΕΡΑΜΑ 21» 11/07/2021

Πίνακας Ανακοινώσεων Δήλωση Συμμετοχής Αγώνας «ΠΕΡΑΜΑ 21» Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Περάματος (ΝΑΟΠ)  προκηρύσσει τον αγώνα «ΠΕΡΑΜΑ 21» για σκάφη καταμετρημένα  κατά  ORC i , ORCClub και IRC που διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις  11 Ιουλίου 2021. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο επισυναπτόμενο έγγραφο μας που περιέχει τις τελευταίες μετατροπές που […]

Scroll to top