ΟΛΠ-COSCO CUP «ΠΕΡΑΜΑ 2023»

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Περάματος (ΝΑΟΠ) προκηρύσσει τον αγώνα ΟΛΠ-COSCO CUP «ΠΕΡΑΜΑ 2023» για σκάφη καταμετρημένα κατά ORC i , ORCClub και DOUBLE HANDED που διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικό..

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 28 Μαϊόυ 2023.

Όλα τα μέλη πληρώματος πρέπει να φέρουν κάρτα αθλητή που να μην έχει λήξει.

Πίνακας Ανακοινώσεων

Ενημέρωση

 
Κανονισμοί, Οδηγίες και ανακοινώσεις σχετικά με τον αγώνα είναι άμεσα διαθέσιμες στην επίσημη σελίδα της επιτροπης αγώνα που είναι διαθέσιμη εδώ: 

Αποτελέσματα

 
Τα αποτελέσματα ενημερώνονται διαρκώς και παρουσιάζονται στην επίσημη σελίδα της επιτροπης αγώνα που είναι διαθέσιμη εδώ: 

Απονομή

 
Η απονομή επάθλων του ιστιοπολοϊκού αγώνα ανοιχτής θαλάσσης θα πραγματοποιηθεί το 
Σάββατο 3 Ιουνίου 2023: 
Scroll to top