*** ΑΝΑΒΟΛΗ ***

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αυξημένων κρουσμάτων COVID-19 σε αρκετά πληρώματα και για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η αναβολή του συγκεκρκιμένου αγώνα.  Σύντομα, θα σας ενημερώσουμε για τη νέα ημερομηνία διαξαγωγής.

Αγώνας «ΠΕΡΑΜΑ 22»

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Περάματος (ΝΑΟΠ)  προκηρύσσει τον αγώνα «ΠΕΡΑΜΑ 22» για σκάφη καταμετρημένα  κατά  ORC i , ORCClub και IRC που διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικό.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις  10 Ιουλίου 2022.

Όλα τα μέλη πληρώματος πρέπει να φέρουν κάρτα αθλητή που να μην έχει λήξει.

Πίνακας Ανακοινώσεων

Προκήρυξη

Οδηγίες Πλου

Αποτελέσματα

Scroll to top