Αγώνας «ΠΕΡΑΜΑ 22»

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Περάματος (ΝΑΟΠ)  προκηρύσσει τον αγώνα «ΠΕΡΑΜΑ 22» για σκάφη καταμετρημένα  κατά  ORC i , ORCClub και IRC που διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικό.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις  10 Ιουλίου 2022.

Όλα τα μέλη πληρώματος πρέπει να φέρουν κάρτα αθλητή που να μην έχει λήξει.

 

Πίνακας Ανακοινώσεων

Προκύρυξη

Οδηγίες Πλου

Αποτελέσματα

Αγώνας «ΠΕΡΑΜΑ 22» 10/07/2022
Scroll to top