*** ΑΝΑΒΟΛΗ ***

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αυξημένων κρουσμάτων COVID-19 σε αρκετά πληρώματα και για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η αναβολή του συγκεκρκιμένου αγώνα.  Σύντομα, θα σας ενημερώσουμε για τη νέα ημερομηνία διαξαγωγής.

Αγώνας «ΠΕΡΑΜΑ 22»

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Περάματος (ΝΑΟΠ)  προκηρύσσει τον αγώνα «ΠΕΡΑΜΑ 22» για σκάφη καταμετρημένα  κατά  ORC i , ORCClub και IRC που διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικό.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις  10 Ιουλίου 2022.

Όλα τα μέλη πληρώματος πρέπει να φέρουν κάρτα αθλητή που να μην έχει λήξει.

Πίνακας Ανακοινώσεων

Προκήρυξη

Οδηγίες Πλου

Αποτελέσματα

Αγώνας «ΠΕΡΑΜΑ 22» 10/07/2022 *** ΑΝΑΒΟΛΗ***
Scroll to top