Αγώνας «Εις Μνήμην Νικ. Κουμιώτη 2023»

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Περάματος (ΝΑΟΠ) προκηρύσσει τον αγώνα «Εις Μνήμην Νικ. Κουμιώτη 2023» για σκάφη καταμετρημένα κατά ORC i , ORCClub και DOUBLE HANDED που διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικό..

Ο αγώνας θα διεξαχθεί από 14 εως 15  Οκτωβρίου 2023.

Όλα τα μέλη πληρώματος πρέπει να φέρουν κάρτα αθλητή που να μην έχει λήξει.

Πίνακας Ανακοινώσεων

Ενημέρωση

 
Κανονισμοί, Οδηγίες και ανακοινώσεις σχετικά με τον αγώνα είναι άμεσα διαθέσιμες στην επίσημη σελίδα της επιτροπης αγώνα που είναι διαθέσιμη εδώ: 

Αποτελέσματα

 
Τα αποτελέσματα ενημερώνονται διαρκώς και παρουσιάζονται στην επίσημη σελίδα της επιτροπης αγώνα που είναι διαθέσιμη εδώ: 

Απονομή

 
Η απονομή επάθλων του ιστιοπολοϊκού αγώνα ανοιχτής θαλάσσης θα πραγματοποιηθεί το 
Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023

Αποτελέσματα

Οδηγίες Πλου

ΦΥΛΛΑ ΕΝΑΡΞΗΣ "NON SPINNAKER (NS)"

ΦΥΛΛΑ ΕΝΑΡΞΗΣ "SPORT"

Scroll to top