Αγώνας «ΠΕΡΑΜΑ 21»

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Περάματος (ΝΑΟΠ)  προκηρύσσει τον αγώνα «ΠΕΡΑΜΑ 21» για σκάφη καταμετρημένα  κατά  ORC i , ORCClub και IRC που διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικό.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις  11 Ιουλίου 2021.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο επισυναπτόμενο έγγραφο μας που περιέχει τις τελευταίες μετατροπές που έχει ζητήσει το Λιμεναρχείο.

Μαζί με την αίτηση συμμετοχής σας, να σταλεί και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του σκάφους, που απαιτείται από το λιμεναρχείο.

Όλα τα μέλη πληρώματος πρέπει να φέρουν κάρτα αθλητή που να μην έχει λήξει.

 

 

Scroll to top